NOWOŚĆ

Eko groszek SKARBEK

KWK BOBREK

Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

Ekogroszek SKARBEK KWK BOBREK jest sztandarowym produktem kopalń WĘGLOKOKS KRAJ, niezmiennie cieszący się uznaniem odbiorców w całym kraju. SKARBEK powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki z wyselekcjonowanych partii urobku, które charakteryzują się dużą kalorycznością.

Ekogroszek SKARBEK KWK BOBREK jest węglem wysokokalorycznym o uziarnieniu 5-25 mm. Może być wykorzystywany we wszystkich typach pieców z podajnikiem automatycznym.

Parametry:

 • Ciepło spalania: >29 MJ/kg
 • Wartość opałowa: >28 MJ/kg
 • Zawartość popiołu: max. 8 %
 • Zawartość siarki: 0,4 -0,6 %
 • Granulacja: 5-25 mm
 • Spiekalność RI: 0-20 RI
 • Wilgotność: 8-14 %
 • Certyfikat: Pobierz

Ekogroszek Skarbek KWK Bobrek jest to produkt o najwyższej wartości opałowej w naszej ofercie. Charakteryzuje się stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń i wysoką jakością spalania. Wymienione cechy gwarantowane są przez odpowiednie certyfikaty, wydawane przez specjalistyczne laboratoria akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. Ekogroszek Skarbek KWK Bobrek to jakość gwarantowana przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o..

 • Ceny
 • Worek 25 kg
  30,00 zł
 • Paleta 1000 kg
  1180,00 zł

Eko groszek wesoła

Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

Powstaje z wyselekcjonowanych węgli charakteryzujących się osiąganymi najlepszymi parametrami jakościowymi.

Może być wykorzystywany we wszystkich typach pieców z podajnikiem.

Specyfikacja zbiorcza produktu:

 • Cena za 40 worków po 25 kg = 1000 kg
 • Pakowany po 25 kg w specjalnie przystosowanych workach foliowych
 • Paleta o wymiarach 120cm x 80cm lub 120cm x 100cm

Parametry:

 • Ciepło spalania – 27-29 MJ/kg
 • Wartość opałowa – 26-28 MJ/kg
 • Zawartość popiołu – 4-9%
 • Zawartość siarki – max. 0,6
 • Granulacja – 5-25 mm

Ekogroszek Wesoła jest to paliwo stałe produkowane na bazie węgla kamiennego z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.. Charakteryzuje się doskonałymi parametrami jakościowymi, dzięki czemu uznawany jest za jeden z najlepszych sortymentów do pieców z podajnikiem automatycznym. Najbardziej popularny wśród użytkowników ceniących sobie najwyższą jakość spalania oraz najwyższą wartość opałową.

 • Ceny
 • Worek 25 kg
  25,00 zł
 • Paleta 1000 kg
  980,00 zł

Ekogroszek Krzesimir

Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

Krzesimir jest najwyższej jakości paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii cieplnej w niskoemisyjnych kotłach retortowych z automatycznym podajnikiem ślimakowym.

Ekogroszek ten uzyskany jest z wyselekcjowanego węgla kamiennego w tym z najlepszych polskich kopalni na Górnym Śląsku. Główną zaletą ekogroszku Krzesimir jest wysoka kaloryczność i stosunkowo mała zawartość popiołu.

Parametry:

 • Wartość opałowa – ok. 27 MJG/kg
 • Zawartość popiołu – ok. 6%
 • Zawartość siarki – ok 0,45%
 • Temperatura mięknięcia popiołu – min 1200 oC
 • Uziarnienie – 8-25 mm

Krzesimir produkowany jest z surowca, który poddany jest procesowi płukania w ciężkiej cieczy. Kąpiel taka eliminuje z węgla zanieczyszczenia typu kamień. Kolejny etap produkcji to kruszenie i sortowanie. W procesie tym węgiel uzyskuje odpowiednią granulację tj. 8-25 mm. Podwójny proces sortowania eliminuje z ekogroszku niepożądane frakcje typu miał i nadziarno.

 • Ceny
 • Worek 25 kg
  25,00 zł
 • Paleta 1000 kg
  980,00 zł

Ekogroszek Eco POWER

Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

Eco Power jest paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii cieplnej w

nisko emisyjnych kotłach retortowych z automatycznym podajnikiem ślimakowym. Ekogroszek ten uzyskany jest z wyselekcjonowanego węgla

kamiennego o niskiej zawartości siarki.

Parametry:

 • Wartość opałowa – ok. 24 MJG/kg
 • Zawartość popiołu – ok. 9%
 • Zawartość siarki – ok 0,45%
 • Spiekalność – 3
 • Uziarnienie – 8-25 mm

Eco Power produkowany jest z węgla o granulacji 13-50 mm. W kopalni surowiec ten poddany jest procesowi płukania w ciężkiej cieczy. Kąpiel taka eliminuje z węgla zanieczyszczenia typu kamień. Kolejny etap produkcji to kruszenie i sortowanie. W trakcie procesu pakowania ekogroszek powstały w fazie pierwszego sortowania poddawany jest sortowaniu ostatecznemu, które odbywa się w zadaszonej hali produkcyjnej. Taki proces produkcyjny gwarantuje wyeliminowanie niepożądanych frakcji typu miał lub nadziarno.

 • Ceny
 • Worek 25 kg
  23,00 zł
 • Paleta 1000 kg
  890,00 zł

Węgiel Orzech

Charakterystyka i przeznaczenie produktu:

Orzech to podstawowy sort węgla energetycznego stosowanego do wytwarzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych. Orzech charakteryzuje się wymiarem ziarna 50-90 mm, wysoką wartością opałową (powyżej 23 MJ/kg) i niską zawartością popiołu ( do 9 %). Węgiel orzech oferowany jest przez Barter Coal również w formie worków 25 kg i Big Bag o masie 1000 kg.

Parametry:

 • Wartość opałowa – ok. 24 MJG/kg
 • Zawartość popiołu – ok. 9%
 • Zawartość siarki – ok 0,45%
 • Spiekalność – max 3
 • Uziarnienie – 50-90 mm

Orzech jest paliwem stałym produkowanym z węgla kamiennego, przeznaczonym do produkcji energii cieplnej we wszystkich piecach zasypowych. Paliwo to uzyskane jest z wyselekcjonowanego węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki.

Orzech to węgiel o granulacji 50-100 mm. W kopalni surowiec ten poddany jest procesowi płukania w ciężkiej cieczy. Kąpiel taka eliminuje z węgla zanieczyszczenia typu kamień.

 • Ceny
 • Worek 25 kg
  25,00 zł
 • Paleta 1000 kg
  980,00 zł